Visie en Missie

Onze Visie
Bieden van ervaringen van het levend zijn, voor iedereen.

Deze visie is ontleend aan de ideeën van Joseph Campbell. Dé belangrijkste deskundige op het gebied van onderzoek naar het gemeenschappelijke in belangrijke levensthema's. Deze levensthema's vond hij o.a. in de mythologie, wat voor hem 'het lied van het universum' was, 'de muziek van de sferen'.  Mensen zijn in zijn optiek steeds op zoek naar het beleven van  ervaringen van het levend zijn. 

In deze tijd is de maakbaarheid van de samenleving steeds meer 'aan inflatie onderhevig'. We komen erachter dat de samenleving zichzelf op het spel kan zetten. We worden geconfronteerd met problemen op het gebied van met milieu, klimaat e.d..  Ook het nihilisme doet 'een duit in het zakje'. De nodige afleiding in het leven wordt veelal gevonden in consumptiezucht. Maar juist door deze confrontaties komen ook weer andere gedachten naar voren die de mens prikkelen om te kiezen voor een bewust leven, waarin de mens zichzelf weer kan voelen en zichzelf zijn.

Onze Missie
Wij willen iedereen uitnodigen de fiets te pakken en door middel van het gemakkelijke fietsroutenetwerk, Zuidoost Friesland te ontdekken. Op de fiets belééft u de natuur, de schoonheid en de cultuur van Zuidoost Friesland.

Door middel van deze site willen wij de toegankelijkheid van het  fietsroutenetwerk en het gebruik van de fietsroutenetwerkkaarten  vergroten.   
design: ookspeciaal.nl
 copyright © 2007 IDHV